Ongeveer Internationaal ons

NORDIKO QUARANTINE SYSTEMS

Nordiko is een Australisch bedrijf gespecialiseerd in het bieden van vernieuwende oplossingen voor de scheepvaartindustrie met een reeks producten die in Australië en het buitenland geproduceerd worden.

Onze producten zijn onder andere milieuvriendelijke en veilig te bedienen fumigatie- / recyclagesystemen en ventilatiesystemen.

Onze fumigatie- / recyclagesystemen laten doeltreffende fumigatie toe door zo weinig mogelijk gas te gebruiken en de gasvervuiling ten gevolge van de fumigatie te verminderen.  Dit leidt tot een veiligere werkomgeving waarbij de arbeider aan minder beroepsrisico’s wordt blootgesteld.  Onze systemen zijn ontworpen om de schadelijke gassen die gebruikt worden tijdens de fumigatie te recycleren, wat de veiligheid verbetert en tegelijkertijd het milieu beschermt.

Buiten producten voor de fumigatiemarkt, paste Nordiko haar producten ook aan voor bedrijven die gasresten in transportcontainers voor het ontladen willen luchten of recycleren.  Deze systemen zijn geliefd bij importeurs die hun uitladers niet willen blootstellen aan schadelijke gassen bij het openmaken van transportcontainers die gefumigeerde goederen bevatten of aan gassen die tijdens het vervoer uit de goederen kunnen vrijkomen.  Veel klanten begrijpen het voordeel om hun containers met een van de systemen van Nordiko te ventileren om te verzekeren dat er geen gevaarlijke gassen in de container achterblijven.

Nordiko heeft een aantal toegekende en aangevraagde internationale patenten voor haar productenreeks die het copyright en de intellectuele eigendom van haar producten beschermen.

Nordiko kan uw bedrijf in de volgende gebieden bijstaan:

  • De vrijlating van giftige ontsmettingsgassen aanzienlijk verlagen.
  • Het fumigatieproces efficiënter maken.
  • De noodzaak verwijderen om zowel in de laad- en loshaven te fumigeren.
  • De gecombineerde fumigatie- en ventilatietijd verlagen.
  • Ervoor zorgen dat het ontlaadproces veilig is.
  • Problemen in verband met de Arbowet en het milieu aanpakken.

 

CONTACTGEGEVENS

Bezoekadres:
Level 2, 403 Pacific Highway
Artarmon (Sydney) NSW  2064, Australië

Australisch postadres:
P.O. Box 430
Artarmon NSW 1570, Australië

Bijkomende contactgegevens:
Tel: +61 2 9906 5552
Fax: +61 2 9906 1874
E-mail: info@nordiko.com.au
Website: www.nordiko.com.au